Erasmus+ Program

Alulteljesítő tehetségek fejlesztése az elfogadóbb és befogadóbb tehetségbarát társadalomért

PROJEKT ADATOK

A projekt azonosító száma: 2021-2-HU01-KA210-YOU-000049643

A projekt címe: Alulteljesítő tehetségek fejlesztése az elfogadóbb és befogadóbb tehetségbarát társadalomért - Alulteljesítő tehetségek fejlesztése

A projket időtartama: 24 hónap (2022. március 1 - 2024. március 1.)

Támogatás: 60.000 EUR

Projekt partnerek:

A projekt célja

Egyesületünk jelen projekt keretében alulteljesítő tehetségek támogatását, fejlesztését tűzte ki célul.

Az alulteljesítő tehetséges gyerekeket/fiatalokat nemcsak a kortársak, de sok esetben az iskola és a pedagógusok is kirekesztik. A kirekesztettség mögött minden esetben valamilyen hátrány áll, jellemzően szociális, viselkedésbeli zavarok. Mindezeken túl az alulteljesítésnek sokrétű okai lehetnek: szociális hátrány, a fejlesztési környezet-, a pedagógiai felkészültség-, a nyelvi kompetenciák hiánya, vagy akár SNI státusz (sajátos nevelési igényű gyermek). Az alulteljesítő tehetséges fiatalok gyakran élnek át kudarcélményt, mely önértékelési és belső motiváció vesztéssel is párosul. Magyarországon meglehetősen kevés azon szervezetek száma, ahol érdemben tudják fejleszteni ezeket a gyerekeket. Mindez nemcsak Magyarországra, de a bevont partnerszervezetek országaira is jellemző. Romániában és Szerbiában egyaránt megjelennek a fentebb felsorolt problémák, amelyek gátat szabnak a fejlesztésnek. A projekt megvalósítása, tevékenységei során egy elfogadóbb, befogadóbb tehetségbarát társadalomért dolgozunk.

Tevékenységek

A projekt keretében megfogalmazott tevékenységek az elfogadásra, a befogadásra és az egyenlőségre, valamint a diszkrimináció mentességre fókuszálnak. Célunk, a többségi táradalom érzékenyítése a sokszínűségre, a szerteágazó tehetségek elfogadására. Tevékenységeinkbe bevonjuk a hátrányokkal küzdő alulteljesítő fiatalokat, azok családjait és a pedagógusait, hiszen a tehetségfejlesztésben, -különösen az alulteljesítő tehetségek fejlesztésében-, kiemelt szerepet kell kapnia a fiatal – szülő – pedagógus háromszög eredményes együttműködésének. A projekt keretében megfogalmazott szakmai tevékenységek szerepe kettős. Egyrészt új, innovatív módszertan kidolgozásával és bevezetésével kívánjuk támogatni, segíteni a társadalom szélére sodródott alulteljesítő gyerekeket/fiatalokat, a velük dolgozó pedagógusokat, civil szervezeteket és az érintett szülőket, családokat. A jövőben kidolgozni tervezett Alulteljesítő Tehetségek Módszertani Kézikönyv, a tervezett képzések, tematikus műhelynapok révén új tanulási és tanítási módszerek bevezetését, megvalósítását tűztük ki célul, melyek hiánypótlóak helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, hiszen a helyi iskolák nem vagy nagyon nehezen tudják betölteni tehetséggondozó és integráló szerepüket a túlterheltség és kapacitáshiány miatt. Jelenleg nincs olyan módszer egyik partnerországban sem, amelyet eredményesen alkalmaznának az alulteljesítő tehetségek fejlesztésben.

Célcsoport

A projekt célcsoportját a 13-20 éves alulteljesítő tehetséges gyerekek/fiatalok, családjaik, a helyi civil szervezetek, valamint a pedagógusok jelentik. A kiválasztott célcsoportok mindegyike közvetlenül vagy közvetetten érinett az alulteljesítő tehetségek hátrányainak leküzdésében, esélyeik növelésben. Mind a három partnerszervezet esetében azonos folyamat mentén választjuk ki a résztvevőket. Egyrészt résztvesznek azok a gyerekek/fiatalok, akik már korábban a partnerszervezetek látókörébe kerültek, ezzel biztosítva a folyamatos támogatást. Másrészt, a meglévő szakmai hálózatra alapozva közvetlenül keressük meg az iskolákat és civil szervezeteket, különös tekintettel a tanoda jellegű programot megvalósítókra. Arra kérjük őket, hogy javasoljanak a látókörükben élő 13-20 éves alulteljesítő tehetséges gyerekeket/fiatalokat és családjaikat. A pedagógusok esetében főként olyan résztvevők bevonását tervezzük, akik nyitottak az új módszerek elsajátításra, motiváltak a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalok, jelen esetben az alulteljesítő tehetségek fejlesztésében, integrálásában A projektben résztvevők száma: 13-20 éves alulteljesítő tehetséges gyerekek/fiatalok: partnerszervezetenként 25 fő, összesen 75 fő. Szülők, családok: partnerszervezetenként 25 fő, összesen 75 fő. Pedagógusok: partnerszervezetenként 25 fő, összesen 75 fő.

Hiszünk abban, hogy minden gyerek/fiatal tehetséges valamiben, csak a megfelelő eszközt szükséges megtalálni annak kibontakoztatásához. Ez alól nem jelentenek kivételt az alulteljesítő tehetségek sem, akiket a többségi társadalom többnyire nem-, vagy csak nehezen tud elfogadni. Ezek a tehetségek gyakran élnek át kudarcélményt, mely önértékelési és belső motiváció vesztéssel is párosul. A projekt keretében kidolgozandó módszertanok és jó gyakorlatok olyan innovatív, hiánypótló eszközt jelentenek a jövőben a szülők, pedagógusok, civil szervezetek számára, amelyek segítségével könnyebbé, hatékonyabbá válik a kevesebb lehetőséggel rendelkező alulteljesítő gyerekek/fiatalok fejlesztése, támogatása. A projekt létrehozásában az motiválta szervezetünket, hogy a kidolgozott helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten is bevezetett módszertan hosszú távon hozzájárul az alulteljesítő tehetségek foglalkoztathatóságának javításához, másrészt egy elfogadóbb, befogadóbb tehetségbarát társadalom megalapozásához. A projekt kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a komplex problémára, adjon innovatív, a korosztályhoz illeszkedő módszertani támogatást a családoknak és a pedagógusoknak.


Letölthető anyagok

Jó gyakorlat gyűjtemény
Alulteljesítő Tehetségek Jó gyakorlat gyűjteménye_magyar

Alulteljesítő Tehetségek Jó gyakorlat gyűjteménye_angol

Alulteljesítő Tehetségek Jó gyakorlat gyűjteménye_román

Alulteljesítő Tehetségek Jó gyakorlat gyűjteménye_szerb

Módszertani kézikönyv
Alulteljesítő Tehetségek Módszeretani Kézikönyve_magyar

Alulteljesítő Tehetségek Módszeretani Kézikönyve_angol

Alulteljesítő Tehetségek Módszeretani Kézikönyve_román

Alulteljesítő Tehetségek Módszeretani Kézikönyve_szerb