Tanoda jellegű, hátránykompenzáló program

/>

Segítünk elkerülni a lemorzsolódást, növeljük az esélyedet a továbbtanulásra!

Tanoda:

„az inkluzív nevelés szemlélete mentén kialakított és alkalmazott extrakurrikuláris pedagógiai tevékenységek rendszere, amely hozzájárul ahhoz, hogy az alap- és középfokú
köznevelési intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk” (Részletek a Tanoda program sztenderdből).

A tanoda jellegű programok célja

Az inkluzív nevelés szemlélete mentén, iskolán kívüli foglalkozás keretében a hátrányos helyzetű gyerekek, fiatalok iskolai sikerességének, továbbtanulásának elősegítése, és a lemorzsolódás csökkentése.

A tanoda jellegű programjaink keretében iskolán kívüli, délutáni, esetleg hétvégi vagy a nyári szünidőben szervezett programokat biztosítunk hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiataloknak.

Foglalkozások:

  • tantárgyi korrepetálás, felkészítés
  • identitástudat erősítése (hagyományőrzés, nyelvápolás), hosszú távú célként attitűdalakítás
  • tanulási motiváció erősítése
  • a szülők aktív szerepvállalásával a gyerekek, fiatalok számára szabadidős programok szervezése